Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė

 

2016 metų vidutinis

metinis atlyginimas

( bruto) EUR

2017 metų III ketv. vidutinis

metinis atlyginimas (bruto) EUR

Eur

Eur

Direktorius

1008

1010

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

898

898

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

469

532

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas

266

352

Vyriausiasis buhalteris

639

639

Logopedas

622

642

Meninio ugdymo pedagogas

638

666

 Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas

603

619

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

671

689

Auklėtojo padėjėjas

350

396

Virėjas

350

398

Einamo remonto darbininkas

350

380

Kiemsargis

350

380

Valytojas

350

380

Budėtojas

88

95

Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

Atnaujinta 2017-10-09