Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė

 

2016 metų vidutinis

metinis atlyginimas

( bruto) EUR

2017 metų IV ketv. vidutinis

metinis atlyginimas (bruto) EUR

Eur

Eur

Direktorius

1009

1010

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

937

1012

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

656

653

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas

395

395

Logopedas

642

686

Meninio ugdymo pedagogas

692

711

Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas 619 625
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

689

695

Auklėtojo padėjėjas 396

400

Virėjas

390

398

Einamojo remonto darbininkas

383

392

Kiemsargis

380

380

Valytojas

350

380

Budėtojas

88

95

Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

Atnaujinta 2018-01-09