Direktorės Aušros Plytninkaitės 2017 m. rugsėjo mėnesio darbotvarkė

( Atsižvelgus į aplinkybes, darbotvarkė gali keistis)

Data, laikas Renginio pavadinimas
4 d. 10.00 Pasitarimas dėl lopšelių-darželių išorės vertinimo.
 4 d. 11.00  Pasitarimas dėl vaikų priėmimo į lopšelius-darželius tvarkos aprašo.
 19 d. 11.00  Lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas dėl ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimo 2017-2018 m.m.
 29 d. 10.00 Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl švietimo įstaigų paruošimo 2017-2018 m.m. būklės.