Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2015-09-01 įsakymu Nr. V- 27 „Dėl sąrašo sudarymo“ yra sudarytas sąrašas pareigybių, į kurias prieš skirdama asmenį

Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė pateiks rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šių pareigų siekiantį asmenį:

1. Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

2. Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
Apgaulės ir korupcijos prevencijos priemonių 2018-2019 m. įgyvendinimo planas