Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacinė

kategorija

1 Aponienė Aldona Aukštesnysis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
2 Benedikienė Daiva Aukštasis (bakalauras) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
3 Gudaitienė Agnė Aukštasis koleginis (bakalauras) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
4 Janulynienė Jolita Aukštasis (bakalauras) Meninio ugdymo pedagogė Vyresnioji muzikos mokytoja
5 Matulevičienė Ingrida Aukštasis universitetinis

(bakalauras)

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
6 Kvedaravičienė Genutė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
7 Latvėnienė Danutė Aukštesnysis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
8 Markauskienė Gema Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
9 Matonienė Asta Aukštasis koleginis (bakalauras) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
10 Motiejūnienė Danguolė Aukštasis Logopedė Vyresnioji logopedė
11 Pilkienė Vilma Aukštasis  (bakalauras) Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
12 Piškinaitė Danutė Aukštasis koleginis (profesinis bakalauras) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
13 Pociukonienė Ramutė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
14 Saltonienė Vitalija Aukštasis koleginis  (bakalauras) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
15 Sinkevičienė Vilma Aukštasis išsilavinimas (bakalauras) Kūno kultūros pedagogė Kūno kultūros mokytoja (antraeilės pareigos)
16 Stočkelienė Silvija Aukštasis (magistras) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
17 Sviderskienė Gražina Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
18 Šiupienienė Dalia Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
19 Tamošaitytė Lina Aukštasis universitetinis  (magistras) Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
20  Žitkauskienė Virginija  Aukštasis  Meninio ugdymo pedagogė  Vyresnioji dailiųjų rankdarbių profesijos mokytoja
21

Norėdami susisiekti su pedagogais prašome skambinti telefonais (8 315) 76590, (8 315) 76591.

Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ kūno kultūros pedagogo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ logopedo pareigybės aprašymas

 

 

 

 

Atnaujinta 2016-09-14