INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS

Grupė

Vaikų amžius

Laisvų vietų skaičius

 „Obuolikų“ gr.  Ankstyvojo ugdymo grupė

1,5-2 m.

 „Viščiukų“ gr.  Ankstyvojo ugdymo grupė

1,5-2 m.

 „Boružiukų“ gr. Ankstyvojo ugdymo grupė

2-3 m.

 „Drugelių“ gr. Ikimokyklinio ugdymo grupė

4 m.

 „Saulės zuikučių“ gr.  Ikimokyklinio ugdymo grupė

4 m.

 „Ežiukų“ gr.  Ikimokyklinio ugdymo grupė

5 m.

„Naminukų“ gr.  Ikimokyklinio ugdymo grupė

4-5 m.

„Voriukų“ gr. Ikimokyklinio ugdymo grupė

3 m.

„Pelėdžiukų“ gr. Priešmokyklinio ugdymo grupė

5-6 m.

„Kačiukų“ gr. Priešmokyklinio ugdymo grupė

5-6 m.

Atnaujinta 2017-08-21