Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Pareigybių (etatų) skaičius

2022m.

 

2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius

2023 m.

 

2023 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Logopedas 2 1610,00 2 1821,00
Meninio ugdymo pedagogas 1,25 1515,00 1,25 1795,00
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 1613,00 2,5 1949,00
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 14,14 1554,00 13,14 1783,00
Auklėtojo padėjėjas 11 881,00 10 980,00
Mokytojo padėjėjas 2 859,00 3,5 968,00
Virėjas 3 892,00 3 994,00

 

 

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Aida Motekūnienė, tel. 8 673  64001

 

Atnaujinta 2023-10-17