Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė Pareigybių (etatų) skaičius

2021 m.

2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius

2022 m.

2022 m. I  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Eur Eur
Logopedas 2 1268  1,5 1607,6
Meninio ugdymo mokytojas 1,5 1374  1,25 1478
Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas  14,14 1411  14,14 1511
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  3 1379  3 1569
Auklėtojo padėjėjas  11 784,50 11 879,26
Mokytojo padėjėjas 2 745,25 2 859,75
Virėjas  3 785  3 892,93

 

Atnaujinta 2022-04-10