Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė Pareigybių (etatų) skaičius

2018 m.

2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius

2019 m.

2019 m. I  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Eur Eur
Logopedas  1,5 1110
Meninio ugdymo mokytojas 2 870*  2 970
 Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas  12 838*  12 935
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  3 735*  3 1027
Auklėtojo padėjėjas  10 545* 10 634
Virėjas  3 545*  3 632

Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

*- indeksuotas  iš 1,289 koeficiento

Atnaujinta 2019-04-10