Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė

 

2017 metų vidutinis

metinis atlyginimas

( bruto) EUR

2018 metų III ketv. vidutinis

metinis atlyginimas (bruto) EUR

Eur

Eur

Direktorius

1009

1150

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

937

750

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

656

541

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas

395

530

Logopedas

642

662

Meninio ugdymo pedagogas

692

675

Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas 619 643
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

689

532

Auklėtojo padėjėjas 396

417

Virėjas

390

419

Einamojo remonto darbininkas

383

380

Kiemsargis

380

380

Valytojas

350

380

Budėtojas

88

100

Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

Atnaujinta 2018-10-04