Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė Pareigybių (etatų) skaičius

2019 m.

2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius

2020 m.

2020 m. II  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Eur Eur
Logopedas 1,5 1110  1,5 1163
Meninio ugdymo mokytojas 2 970  2 1007
Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas  12,14 950  12,14 1057
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  3 1075  3 1156
Auklėtojo padėjėjas  10 634 10 713
Virėjas  3 632  3 714

 

Atnaujinta 2020-04-10