Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė Pareigybių (etatų) skaičius

2020 m.

2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius

2021 m.

2021 m. I  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Eur Eur
Logopedas 1,5 1163  2 1183
Meninio ugdymo mokytojas 2 1186  1,5 1365
Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas  14,14 1233  14,14 1402
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  3 1307  3 1362
Auklėtojo padėjėjas  11 713 11 782
Virėjas  3 713  3 785

 

Atnaujinta 2021-04-10