Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė Pareigybių (etatų) skaičius

2021 m.

2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius

2022 m.

2022 m. III  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Eur Eur
Logopedas 2 1286,00  2 1607,6
Meninio ugdymo mokytojas 1,5 1374,00  1,25 1527
Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas  14,14 1411  14,14 1620
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  3 1379  2 1627
Auklėtojo padėjėjas  11 785 10 883
Mokytojo padėjėjas 2 745 3 859
Virėjas  3 785  3 892

 

Atnaujinta 2022-10-12