Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė Pareigybių (etatų) skaičius

2018 m.

2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius

2019 m.

2019 m. II  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Eur Eur
Logopedas  1,5 1110
Meninio ugdymo mokytojas 2 870*  2 970
Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas  12 838*  12 935
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  3 735*  3 1027
Auklėtojo padėjėjas  10 545* 10 634
Virėjas  3 545*  3 632

Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

*- indeksuotas  iš 1,289 koeficiento

Atnaujinta 2019-07-10