Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

 

 

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Aida Motekūnienė, tel. 8 673  64001

 

Atnaujinta: 2024-04-15