Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė Pareigybių (etatų) skaičius

2019 m.

2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius

2020 m.

2020 m. I  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Eur Eur
Logopedas 1,5 1110  1,5 1163
Meninio ugdymo mokytojas 2 970  2 1007
Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas  12,14 950  12,14 1057
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  3 1075  3 1156
Auklėtojo padėjėjas  10 634 10 713
Virėjas  3 632  3 714

 

Atnaujinta 2020-04-10