Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė Pareigybių (etatų) skaičius

2020 m.

2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius

2021 m.

2021 m. III  ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Eur Eur
Logopedas 1,5 1163  2 1315,11
Meninio ugdymo mokytojas 2 1186  1,5 1356
Ikimokyklinio ugdymo  mokytojas  14,14 1233  14,14 1415
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  3 1307  3 1362
Auklėtojo padėjėjas  11 713 11 782
Mokytojo padėjėjas 2 743
Virėjas  3 713  3 785

 

Atnaujinta 2021-10-08