Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Pareigybių (etatų) skaičius

2022m.

 

2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius

2022 m.

 

2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Logopedas 2 1610,00 2 1812,00
Meninio ugdymo pedagogas 1,25 1515,00 1,25 1795,00
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 1613,00 2,5 1925,00
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 14,14 1554,00 13,14 1800,00
Auklėtojo padėjėjas 11 881,00 10 980,00
Mokytojo padėjėjas 2 859,00 3,5 954,00
Virėjas 3 892,00 3 992,00

 

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Dovilė Juškevičienė, tel. 8 608  41589

 

Atnaujinta 2023-04-26