Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė 2017 metų vidutinis

metinis atlyginimas

( bruto) EUR

2018 metų IV ketv. vidutinis

metinis atlyginimas (bruto) EUR

Eur Eur
Logopedas 642 768
Meninio ugdymo pedagogas 692 800
 Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas 619 650
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 689 720
Auklėtojo padėjėjas 396 458
Virėjas 390 450

Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

Atnaujinta 2019-01-10