Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė 2018 metų vidutinis

metinis atlyginimas

( bruto) EUR

2019 metų I ketv. vidutinis

metinis atlyginimas (bruto) EUR

Eur Eur
Logopedas 680 1110
Meninio ugdymo pedagogas 675 970
 Ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas 650 935
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 570 1027
Auklėtojo padėjėjas 423 634
Virėjas 441 632

Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

Atnaujinta 2019-04-10