Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” 2023-2025 m. strateginis planas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” 2022-2024 m. strateginis planas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” 2021-2023 m. strateginis planas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” 2020-2022 m. strateginis planas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” 2019-2021 m. strateginis planas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” 2018-2020 m. strateginis planas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” 2017-2019 m. strateginis planas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” 2014-2016 m. strateginis planas