Direktorės Aušros Plytninkaitės 2019 m. spalio mėnesio darbotvarkė

( Atsižvelgus į aplinkybes, darbotvarkė gali keistis)

Data, laikas Renginio pavadinimas
8 d. Konsultacija mokyklų vadovams pagal Ugdymo plėtotės centro mokymo programą „Vadybinio darbo pagrindai: įvadiniai mokymai naujai paskirtiems vadovams“.
10 d. 11.00-15.00 Panevėžio lopšelio-darželio “Žvaigždutė” direktoriaus konsultavimas.
14 d. 10.00 Pasitarimas dėl metodinių rekomendacijų dirbant su elgesio problemų turinčiais vaikais ir jų šeimos nariais.
25 d. 10.00 Konsultacija mokyklų vadovams pagal Ugdymo plėtotės centro mokymo programą „Vadybinio darbo pagrindai: įvadiniai mokymai naujai paskirtiems vadovams“.
29 d. 14.00 Savivaldybės švietimo viešųjų ir biudžetinių įstaigų direktorių išvažiuojamasis posėdis.