Direktorės Aušros Plytninkaitės 2019 m. birželio mėnesio darbotvarkė

( Atsižvelgus į aplinkybes, darbotvarkė gali keistis)

Data, laikas Renginio pavadinimas
3-7 d. Erasmus+ projekto Nr. 2017-TR01-KA201-045670 „Eco farm kindergartens“ (Ekologiško ūkio darželiai) partnerių susitikimas Lisabonoje.
 12 d. 10.00 Vaikų žaidimų aikštelių įrenginių pristatymo renginys.
17-28 d. Kasmetinės atostogos.