Direktorės Aušros Plytninkaitės 2020 m. rugsėjo mėnesio darbotvarkė

( Atsižvelgus į aplinkybes, darbotvarkė gali keistis)

Data, laikas Renginio pavadinimas
 17 d. 15.00 Švietimo nuotykių projekto „Mokyklos odisėja“ pristatymas Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams arba direktorių pavaduotojams ugdymui.
30 d. 10.00 Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas.