Direktorės Aušros Plytninkaitės 2023 m. kovo mėnesio darbotvarkė

( Atsižvelgus į aplinkybes, darbotvarkė gali keistis)

Data, laikas Renginio pavadinimas
2 d. 12.30 Mokytojų pasitarimas.
7 d. 12.30 Mokytojų pasitarimas.
10 d. 10.00 Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas.
13 d. 12.30 Mokytojų pasitarimas.
 14 – 17 d. Kasmetinės atostogos.
22 d. 12.30 Mokytojų pasitarimas.
27-31 d. Dalyvavimas Vretc Šentvid Ljubliana (Slovėnija)  Erasmus+ projekto „Kids in Nature“ partnerių susitikime-mokymuose.