Himnas Logotipas  Vėliava
Mūs darželis kaip lizdelis
Volungėlės volungės.
Čia per dieną volungiukai
Klausosi mamos giesmės 
Tir lir ly lia
Tir lir li vasaros laukai žali.
Tir lir li lia, tir lir lia 
Volungės mažam lizdely
Kambarėliai aštuoni,
Volungiukai piešia, skaito
Rašo a ir b ir e. 
Ir daina mūsų žalia.
Tir lir lylia, tir lir li
Vasaros laukai žali.
Tir lir lylia, tir lir lia 
Čia ir pasaka žalia.
Čia mūs dienos greitai bėga.
Augam stiprūs ir sveiki.
Volungiukai geltonsnapiai
Ryt jau išskrenda visi.
Tir lir lylia, tir lir li
Vasaros laukai žali,
Tir lir lylia, tir lir lia
Išskrendam į svajones.
Tikras Vėliava
Žodžiai ir muzika buvusios lopšelio-darželio meninio ugdymo pedagogės
Irenos Žukauskienės