VIZIJA – laisvė gyva mūsų visų augime.

MISIJA -teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pritaikyti jį specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymui(-si) mokykloje.

VERTYBĖS:

EMOCIŠKAI SAUGŪS bendruomenės narių tarpusavio santykiai.

LAISVĖ būti savimi ir išreikšti save.

BENDRAIS SUSITARIMAIS grįsta darbo kultūra.

INICIATYVI BENDRUOMENĖ:

nuolat augantys, draugiški gamtai ir žmogui, komunikabilūs mokiniai;

sąmoningi veikti, kompetentingi, konstruktyviai bendradarbiaujantys mokytojai;

rūpestingi, aktyvūs, empatiški mokinių tėvai.