VIZIJA –

laisvė gyva mūsų visų augime.

MISIJA –

vaikų saviugdos ir saviraiškos poreikių tenkinimas, bendražmogiškų vertybių atskleidimas,

kūrybiškos, savarankiškos, savimi pasitikinčios asmenybės, gebančios adaptuotis besikeičiančioje

 visuomenėje, ugdymas.