Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“
Adresas – Volungės g. 25, LT-63175 Alytus
Elektroninis paštasld@volungele.alytus.lm.lt
Telefonai – +370 315 76 590
                    +370 315 76 591
Kodas: 191054959
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Steigėjas – Alytaus miesto savivaldybė
Grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Kitos paskirtys – specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymų ir vidutinį kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, ugdymas
Mokymo kalba – lietuvių kalba
Mokymo forma – dieninė, ugdymo būdas – kasdienis
 
Tėvų mokesčių surenkamosios sąskaitos banko rekvizitai:
LT327181200002130545 AB Šiaulių bankas
Paramos sąskaita:               
LT447181200003130011 AB Šiaulių bankas

 

Įstaigos pastatas