Aktyvių tėvelių klubas įsikūrė 2016 m. lapkričio 21 dieną ir šiuo metu vienija 25 aktyviausius tėvus.

Klubo tikslas – skatinti tėvų iniciatyvas, dalyvaujant ugdymo proceso organizavime bei vykdyme, darant poveikį lopšelio-darželio veiklos kaitai.

Pirmoji Aktyvių tėvų klubo veikla – dalyvavimas rengiant lopšelio-darželio strateginį veiklos planą.

Klubas atviras visiems aktyviems tėveliams, kurie turi idėjų kaip patobulinti lopšelio-darželio veiklą ir vaikų gyvenimą padaryti dar įdomesniu.

Norintys prisijungti prie mūsų, kreipkitės į savo grupių atstovus, jie padės Jums pradėti komunikuoti su aktyvių tėvelių grupe.