Aktyvių tėvelių klubas įsikūrė 2016 m. lapkričio 21 dieną ir šiuo metu vienija 25 aktyviausius tėvus.

Klubo tikslas – skatinti tėvų iniciatyvas, dalyvaujant ugdymo proceso organizavime bei vykdyme, darant poveikį lopšelio-darželio veiklos kaitai.

Pirmoji Aktyvių tėvų klubo veikla – dalyvavimas rengiant lopšelio-darželio strateginį veiklos planą.

Klubas atviras visiems aktyviems tėveliams, kurie turi idėjų kaip patobulinti lopšelio-darželio veiklą ir vaikų gyvenimą padaryti dar įdomesniu.

Norintys prisijungti prie mūsų, kreipkitės į savo grupių atstovus, jie padės Jums pradėti komunikuoti su aktyvių tėvelių grupe.

Aktyvių tėvelių klubo nariai:

Raimondas Amšiejus ( Ežiukų, Drugelių grupių atstovas)

Asta Putonienė (Drugelių, Obuoliukų grupės atstovė)

Asta Zienkienė (Naminukų, Saulės zuikučių grupių atstovė)

Vima Sinkevičienė (Kačiukų grupės atstovė)

Jolita Kuzabavičienė (Kačiukų grupės atstovė)

Rasa Brūzgienė (Ežiukų grupės atstovė)

Indrė Venčkauskienė (Ežiukų grupės atstovė)

Laura Šmidtienė (Saulės zuikučių grupės atstovė)

Sonata Mizarienė (Saulės zuikučių grupės atstovė)

Mindaugas Gražulis (Saulės zuikučių grupės atstovė)

Eglė Juškauskienė (Boružiukų, Drugelių grupių atstovė)

Laura Plauskienė (Boružiukų grupės atstovė)

Sandra Švetkauskaitė (Boružiukų grupės atstovė)

Jūratė Zelenė (Boružiukų grupės atstovė)

Asta Rimašauskaitė (Boružiukų grupės atstovė)

Janina Kazakevičienė (Viščiukų grupės atstovė)

Evelina Vaišnorienė (Viščiukų grupės atstovė)

Jolita Tamkevičienė (Viščiukų grupės atstovė)

Jonas Kuklys (Viščiukų grupės atstovas)

Ingrida Simanaitytė (Obuoliukų grupės atstovė)

Rita Žeimienė (Obuoliukų grupės atstovė)

Edita Valaikaitė (Pelėdžiukų grupės atstovė)

Dalia Aleškevičienė (Pelėdžiukų grupės atstovė)

Olga Kučinskienė (Volriukų grupės atstovė)

Jovita Svetikaitė (Volriukų grupės atstovė)