Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” direktoriaus 2015-09-01 įsakymu Nr. V- 27 “Dėl sąrašo sudarymo” yra sudarytas sąrašas pareigybių, į kurias prieš skirdama asmenį

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” direktorė pateiks rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šių pareigų siekiantį asmenį:

1. Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

2. Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” apgaulės ir korupcijos prevencijos 2020-2021 m. priemonių įgyvendinimo planas