Parama lopšeliui-darželiui (2 %)

Nuoširdžiai dėkojame visiems vaikų tėveliams, jų giminaičiams, įstaigos darbuotojams 2017 metais skyrusiems lopšeliui-darželiui 2 % gyventojų pajamų mokesčio paramą. Jūsų suteikiama parama leidžia mums kurti jaukesnę, turtingesnę, saugesnę ugdymo aplinką ir sėkmingai įgyvendinti išsikeltus ugdymo tikslus. Jūsų geranoriškumo dėka lopšelio-darželio sąskaita buvo papildyta  1550 Eur.

Prašome paremti lopšelį-darželį ir 2018 metais. Mums labai svarbus ir reikalingas Jūsų pritarimas ir palaikymas. Jeigu esate dirbantis asmuo, 2 % GPM paramą galima pervesti iki 2018 m. gegužės 1 d.

Atkreipiame dėmesį, jeigu pildėte paramos skyrimo formą praėjusiais metais ir E5 laukelyje nurodėte, kad paramą skiriate ilgesniam laikotarpiui negu 2016 m., tuomet paramos formos pildyti nereikia, Jūsų prašymas galioja.

Formos FR0512 (02 versija) pildymas

Pildydami FR0512 formą (02 versiją) didžiosiomis raidėmis, įrašykite:

1 laukelyjeJūsų asmens kodą;

2 laukelyjeJūsų telefono numeris;

3V laukelyjeJūsų vardą;

3P laukelyjeJūsų pavardę;

4 laukelyje – Jūsų adresą;

5 laukelyje – rašyti 2017;

6S laukelįpažymėti ženklu „X“;

E1 laukelyjeskaičių 2;

E2 laukelyje  (Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ kodas) 191054959;

E4 laukelyje prašoma pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais) – 2% ar 1%. Jeigu mūsų įstaigai skiriate 1%, toje pačioje formoje turite nurodyti ir kitą paramos gavėją;

E5 laukelyje (mokesčio dalį galima skirti iki) rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: Pažymėjus ilgesnį laikotarpį kitais metais nereikės pildyti prašymo.

Prašymą pervesti 2 procentus pajamų mokesčio pateikti tokiais būdais:

elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą), arba jeigu esate sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuje, galite prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512 forma (02 versija) pateikti internetu (pvz.: teikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją);

tiesiogiai įteikti mokesčių administratoriui, t.y. asmeniškai pristatyti į vietos VMI;

išsiųsti Lietuvos paštu. Kad Jums šis būdas nieko nekainuotų, prašom užpildytą FR0512 (02 versija) formos prašymą atnešti Jūsų grupės auklėtojai, kuri pasirūpins, kad prašymas būtų išsiųstas. Jei nuspręsite siųsti paštu patys, voką su užpildytu FR0512(02 versija) formos prašymu siųskite šiuo adresu:

Deklaracijų tvarkymo skyriui

Neravų g. 8

66401 Druskininkai

Nuoširdžiai dėkojame visiems geranoriškai prisidėjusiems ir dar tik prisidėsiantiems prie jaukesnės ir saugesnės lopšelio-darželio aplinkos kūrimo.

Paramos priėmimo ir skirstymo tvarkos aprašas

Paramos priėmimo, panaudojimo, skirstymo ir apskaitos komisijos darbo reglamentas

Ataskaitos apie  2-proc.-paramos lėšų panaudojimą