Lopšelį-darželį galite paremti skirdami 1,2% nuo GPM.

Ši paramos forma galios iki 2025 m. sausio 1 d. 

Nuo 2025 m. sausio 1 d. lėšas, atitinkančias iki 1,2 procento pajamų mokesčio dalį, galės gauti tik nevyriausybinės organizacijos, t. y. tie juridiniai asmenys, kurie atitinka NVOPĮ 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą nevyriausybinės organizacijos sąvoką ir kuriuos JAR tvarkytojas yra įregistravęs kaip nevyriausybines organizacijas (t. y. kuriems JAR yra suteikta žyma „nevyriausybinė organizacija“).
Ikimokyklinės ugdymo įstaigos, mokymo įstaigos, kitos biudžetinės įstaigos, daugiabučių namų savininkų ir kitos paskirties pastatų bendrijos bei kitos organizacijos nuo 2025 m. sausio 1 d. neteks teisės kaip paramą gauti lėšas, atitinkančias iki 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį.

 

Kaip pateikti prašymą skirti pajamų mokesčio dalį lopšeliui-darželiui “Volungėlė”?

Nuo 2022 sausio 1 d. skirti pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius metus galite tik elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) 

Pateikti Prašymą skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio paramos gavėjams galite prisijungę per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), pasirinkę skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymo forma pateikiama dažniausiai pildomų formų sąraše. Detalią instrukciją, kaip pateikti prašymą, rasite čia.

Nuoširdžiai dėkojame visiems geranoriškai prisidėjusiems ir dar tik prisidėsiantiems prie jaukesnės ir saugesnės lopšelio-darželio aplinkos kūrimo.

Paramos priėmimo ir skirstymo tvarkos aprašas

Paramos priėmimo, panaudojimo, skirstymo ir apskaitos komisijos darbo reglamentas

Ataskaitos apie  2-proc.-paramos lėšų panaudojimą