MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo benrieji sveikatos saugos reikalavimai”

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimas

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo pakeitimas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

20 DIENŲ VALGIARAŠTIS

20 dienų valgiaraštis

Dalyvaujame  VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros vykdomoje paramos programoje ,,Pienas vaikams”Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje, kuri įgyvendinama gavus Europos Bendrijos finansinę paramą. Vaikų mitybai papildomai skiriama pieno produktų ir šviežių vaisių.