PRIĖMIMO Į PAILGINTOS DIENOS GRUPĘ TVARKA

1. Lopšelio-darželio pailgintos dienos grupės veikia grupėse, kuriose mokosi mokiniai.

2. Pailgintos dienos grupę gali lankyti vaikai nuo 1,5 metų.

3. Grupė veikia nuo 6.30 iki 7.00 ir nuo 17.30 iki 18.00, pagal poreikį.

4. Lankyti pailgintos dienos grupę vaikas priimamas, tėvams (globėjams) pateikus prašymą lopšelio-darželio direktoriui (prašymo forma).

5. Pailgintos dienos grupėje dirba direktoriaus įsakymu paskirtas ikimokyklinio ugdymo auklėtojas arba priešmokyklinio ugdymo pedagogas.