PRIĖMIMO Į PAILGINTOS DIENOS GRUPĘ TVARKA

1. Lopšelio-darželio pailgintos dienos grupė veikia "Drugelių" grupės patalpose.

2. Pailgintos dienos grupę gali lankyti vaikai nuo 1,5 metų.

3. Grupė veikia nuo 6.30 iki 7.00 ir nuo 17.30 iki 18.00.

4. Lankyti pailgintos dienos grupę vaikas priimamas, tėvams (globėjams) pateikus prašymą lopšelio-darželio direktoriui (prašymo forma).

5. Pailgintos dienos grupėje dirba direktoriaus įsakymu paskirtas ikimokyklinio ugdymo auklėtojas arba priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Atnaujinta 2016-10-11