MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos pratybos, muzikinė veikla grupei, papildoma veikla  individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais, logoritmika.

Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis, muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus,  lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla. Taip pat rengia vaikus masiniams renginiams, atrenka gabiuosius dalyvauti konkursuose bei kituose kultūriniuose renginiuose, teikia informaciją apie individualią vaiko muzikinę raidą, siūlymus dėl muzikinės veiklos tobulinimo, bendrauja ir bendradarbiauja su įstaigos bendruomene.

Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo pedagogė Jolita Bražinskienė

Darbo laikas:

antradienis 8.00-16.45

trečiadienis, ketvirtadienis  8.00-11.15

tel. (8 315) 76 591

Atnaujinta 2016-10-11