ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Jurgita Krasnickaitė-Saulėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Laimutė Andriuškevičienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė;

Danguolė Motiejūnienė, vyresnioji logopedė;

Vilma Pilkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;

Ramunė Plentienė, logopedė/spec.pedagogė;

Silvija Stočkelienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

 

ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO METINĖS INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Laimutė Andriuškevičienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė.

Nariai:

Karolė Jakūnaitė, raštinės administratorė-projektų koordinatorė;

Edita Patinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Aušra Plytninkaitė,  Alytaus lopšelio-darželio ,,Volungėlė” direktorė.

Sekretorė – Lina Tamošaitytė, Alytaus lopšelio-darželio ,,Volungėlė” priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

Laima Kairienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

, Alytaus lopšelio-darželio ,,Volungėlė” ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

, Alytaus lopšelio-darželio ,,Volungėlė”  priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “VOLUNGĖLĖ” PARAMOS PRIĖMIMO, PANAUDOJIMO, SKIRSTYMO IR APSKAITOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė– Laimutė Andriuškevičienė, Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė.

Nariai:

Silvija Stočkelienė, Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Daiva Benedikienė, Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” mokytojo padėjėja;

Regina Jasinauskienė, Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” kiemsargė;

Dalia Masteikienė, Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” auklėtojo padėjėja.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Grupės sudėtis

Pirmininkė – Jurgita Krasnickaitė-Saulėnienė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Lina Tamošaitytė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Silvija Stočkelienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

 – Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danutė Piškinaitė- Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Edita Patinskienė – Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 – Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” priešmokyklinio ugdymo mokytoja.