ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Jurgita Krasnickaitė-Saulėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Laimutė Andriuškevičienė – maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė;

Danguolė Motiejūnienė, vyresnioji logopedė;

Vilma Pilkienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;

Silvija Stočkelienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 

ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO METINĖS INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Laimutė Andriuškevičienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė.

Nariai:

Danguolė Vasiliauskienė, raštinės administratorė;

Gražina Sviderskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Aušra Plytninkaitė,  Alytaus lopšelio-darželio ,,Volungėlė” direktorė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja.

Sekretorė – Vilma Pilkienė, Alytaus lopšelio-darželio ,,Volungėlė” ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.

Nariai:

 

Gražina Sviderskienė, Alytaus lopšelio-darželio ,,Volungėlė” ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;

Dalia Šiupienienė, Alytaus lopšelio-darželio ,,Volungėlė”  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “VOLUNGĖLĖ” PARAMOS PRIĖMIMO, PANAUDOJIMO, SKIRSTYMO IR APSKAITOS KOMISIJA

Komisijos sudėtis

Pirmininkė– Laimutė Andriuškevičienė, Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė.

Nariai:

Virginija Žitkauskienė, Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” meninio ugdymo pedagogė;

Daiva Benedikienė, Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Regina Jasinauskienė, Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” kiemsargė;

Dalia Masteikienė, Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” auklėtojo padėjėja.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Grupės sudėtis

Pirmininkė – Jurgita Krasnickaitė-Saulėnienė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Danguolė Motiejūnienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ vyresnioji logopedė;

Silvija Stočkelienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Aldona Aponienė – Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” priešmokyklinio ugdymo pedagogė.