Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacinė

kategorija

1 Aponienė Aldona Aukštesnysis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
2 Benedikienė Daiva Aukštasis (bakalauras) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
3 Gudaitienė Agnė Aukštasis koleginis (bakalauras) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
4 Janulynienė Jolita Aukštasis (bakalauras) Meninio ugdymo pedagogė Vyresnioji muzikos mokytoja
5 Juškienė Viktorija Aukštasis koleginis (bakalauras) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
6 Matulevičienė Ingrida Aukštasis universitetinis

(bakalauras)

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
7 Kvedaravičienė Genutė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
8 Markauskienė Gema Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
9 Matonienė Asta Aukštasis koleginis (bakalauras) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
10 Motiejūnienė Danguolė Aukštasis Logopedė Vyresnioji logopedė
11 Patinskienė Edita Aukštasis (magistras) Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Pradinių klasių mokytoja
12 Pilkienė Vilma Aukštasis  (bakalauras) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
13 Piškinaitė Danutė Aukštasis koleginis (profesinis bakalauras) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
14 Pociukonienė Ramutė Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
15 Saltonienė Vitalija Aukštasis koleginis  (bakalauras) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
16 Sinkevičienė Vilma Aukštasis išsilavinimas (bakalauras) Kūno kultūros pedagogė Kūno kultūros mokytoja (antraeilės pareigos)
17 Stočkelienė Silvija Aukštasis (magistras) Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
18 Sviderskienė Gražina Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
19 Šiupienienė Dalia Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
20 Tamošaitytė Lina Aukštasis universitetinis  (magistras) Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
21  Žitkauskienė Virginija  Aukštasis  Meninio ugdymo pedagogė  Vyresnioji dailiųjų rankdarbių profesijos mokytoja

Norėdami susisiekti su pedagogais prašome skambinti telefonais (8 315) 76590, (8 315) 76591.

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” kūno kultūros pedagogo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” logopedo pareigybės aprašymas

 

 

 

 

Atnaujinta 2016-09-14