Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Aponienė Aldona Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2 Benedikienė Daiva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Čibisovienė Jurgita Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4 Janulynienė Jolita Meninio ugdymo mokytoja
5 Juškienė Viktorija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Kvedaravičienė Genutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Lygnugaris Andrius Kūno kultūros mokytojas
8 Gaižauskaitė Vilija Meninio ugdymo mokytoja
9 Valeikaitė-Purvinienė Beata Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10 Matonienė Asta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11 Matulevičienė Ingrida Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12 Motiejūnienė Danguolė Logopedė
13 Nebilevičiūtė Daiva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14 Patinskienė Edita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15 Pilkienė Vilma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16 Piškinaitė Danutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17 Plentienė Ramunė Spec.pedagogė/ Logopedė
18 Pociukonienė Ramutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19 Saltonienė Vitalija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20 Stočkelienė Silvija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
21 Sviderskienė Gražina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22 Tamošaitytė Lina Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
23 Žemaitaitienė Reda Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Norėdami susisiekti su pedagogais prašome skambinti telefonais (8 315) 76590, (8 315) 76591.

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” kūno kultūros pedagogo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” logopedo pareigybės aprašymas

 

 

 

 

Atnaujinta 2016-09-14