Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1 Aponienė Aldona Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
2 Benedikienė Daiva Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3 Čibisovienė Jurgita Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4 Janulynienė Jolita Meninio ugdymo mokytoja
5 Juškienė Viktorija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6 Matulevičienė Ingrida Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Kvedaravičienė Genutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8 Markauskienė Gema Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9 Matonienė Asta Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10 Motiejūnienė Danguolė Logopedė
11 Paliutis Robertas Kūno kultūros mokytojas
12 Patinskienė Edita Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13 Pilkienė Vilma Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14 Piškinaitė Danutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15 Pociukonienė Ramutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16 Saltonienė Vitalija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17 Stočkelienė Silvija Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
18 Sviderskienė Gražina Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19 Šiupienienė Dalia Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20 Tamošaitytė Lina Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
21 Uscilienė Živilė Logopedė
22  Žitkauskienė Virginija  Meninio ugdymo mokytoja

Norėdami susisiekti su pedagogais prašome skambinti telefonais (8 315) 76590, (8 315) 76591.

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” kūno kultūros pedagogo pareigybės aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” logopedo pareigybės aprašymas

 

 

 

 

Atnaujinta 2016-09-14