DIREKTORIUS

Aušra Plytninkaitė

Gyvenimo aprašymas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” direktoriaus pareigybės aprašymas

Darbo grafikas

Tel. +370 315 76590; +370 652 53927

El.p. direktore@volungele.alytus.lm.lt


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMUI

Jurgita Krasnickaitė-Saulėnienė

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Darbo grafikas

Tel. +370 315 76591

El.p. ugdymas@volungele.alytus.lm.lt


DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ŪKIUI

Danguolė Vasiliauskienė

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas

Darbo grafikas

Tel. + 370 315 76591

El.p. ukis@volungele.alytus.lm.lt

Atnaujinta 2022-06-26