• STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
 • Valdymo struktūra
 • Savivalda
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Pedagogai
 • Kiti darbuotojai
 • Vadovai
 • Kontaktai
 • Teisės aktai
 • Vidaus teisės aktai
 • Priėmimo tvarka
 • Ankstyvasis ugdymas
 • Ikimokyklinis ugdymas
 • Priešmokyklinis ugdymas
 • Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
 • Įgyvendinamos programos
 • Projektai
 • Projektas “SVEIKATIADA”
 • Pasiekimų vertinimas
 • Mūsų pasiekimai
 • Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimas
 • Vietos vaikams
 • Darbo vietos
 • KORUPCIJOS PREVENCIJA
 • Nuostatai
 • Metų veiklos planai
 • Strateginiai veiklos planai
 • Darbo užmokestis
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Supaprastintų pirkimų taisyklės
 • Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinės
 • Mažos vertės pirkimų ataskaitos
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Vadovų darbotvarkės
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Maitinimas
 • Pailgintos dienos grupė
 • Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas
 • Logopedas
 • Meninio ugdymo pedagogas (muzika)
 • Meninio ugdymo pedagogas (dailė)
 • Kūno kultūros pedagogas
 • Patalpų nuoma
 • Anglų kalbos būrelis
 • Futbolo būrelis
 • Krepšinio būrelis
 • Robotikos būrelis
 • MOKOMĖS KITAIP
 • PARAMA
 • Lopšelio-darželio darbo laikas
 • Dienos ritmas
 • Vaikų priėmimo tvarka
 • Mokestis už neformalųjį švietimą
 • Grupės
 • Apie klubą
 • Mūsų veikla
 • NUORODOS
 • UŽDUOTI KLAUSIMĄ