Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” darbo tvarkos taisyklės

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” darbuotojų etikos normos

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas