Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” darbo tvarkos taisyklės

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” darbuotojų etikos normos

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas