Alytaus miesto bendruomenės narių kreipimosi ir naudojimosi Alytaus lopšelio-darželio "Volungėlė" patalpomis ir kitu turtu tvarkos aprašas

 

PATALPŲ IR KITO TURTO NAUDOJIMOSI NEATLYGINTINAI TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu