ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ TARYBA

Tarybos sudėtis

Pirmininkas – Raimondas Amšiejus – tėvų atstovas;

Nariai:

Edita Bedulienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ auklėtojo padėjėja, aptarnaujančio personalo atstovė;

Renata Jonuškienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ auklėtojo padėjėja, aptarnaujančio personalo atstovė;

Vilma Pilkienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, mokytojų atstovė;

Ramutė Pociukonienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, mokytojų atstovė;

Asta Rimašauskienė – tėvų atstovė;

Asta Putonienė – tėvų atstovė;

Vilija Smolskienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ virėja, aptarnaujančio personalo atstovė;

Silvija Stočkelienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytojų atstovė;

Tarybos darbo reglamentas

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ MOKYTOJŲ TARYBA

Tarybos sudėtis

Pirmininkė – Aušra Plytninkaitė, Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” direktorė

Nariai:

Aldona Aponienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Daiva Benedikienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Agnė Gudaitienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Jolita Janulynienė- meninio ugdymo pedagogė;

Viktorija Juškienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Jurgita Krasnickaitė-Saulėnienė- direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Genutė Kvedaravičienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Gema Markauskienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Asta Matonienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Ingrida Matulevičienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Danguolė Motiejūnienė – logopedė;

Edita Patinskienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Vilma Pilkienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Danutė Piškinaitė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Ramutė Pociukonienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Vitalija Saltonienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Vilma Sinkevičienė – kūno kultūros pedagogė;

Silvija Stočkelienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Gražina Sviderskienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Dalia Šiupienienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Lina Tamošaitytė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Virginija Žitkauskienė – meninio ugdymo pedagogė.

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” Mokytojų tarybos nuostatai