ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ TARYBA

Tarybos sudėtis

Pirmininkas –  –Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovas;

Nariai:

Ona Aliukonytė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ auklėtojo padėjėja, darbuotojų atstovė;

Ingrida Matulevičienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovė;

Aldona Aponienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovė;

Kęstutis Švedas – tėvų atstovas;

Nijolė Šuliauskienė – tėvų atstovė;

Rasa Šupšinskaitė – tėvų atstovė;

Beata Purvinienė – Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” ikimokyklinio ugdymo mokytoja, darbuotojų atstovė.

Tarybos darbo reglamentas

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ MOKYTOJŲ TARYBA

Tarybos sudėtis

Pirmininkė – Aušra Plytninkaitė, Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” direktorė;

Nariai:

Aldona Aponienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jolita Bražinskienė- meninio ugdymo mokytoja;

Lina Bubnienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Aušra Damkauskienė – socialinė pedagogė;

Vilija Gaižauskaitė – meninio ugdymo mokytoja;

Auksė Golubova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jurgita Krasnickaitė-Saulėnienė- direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Genutė Kvedaravičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Andrius Lygnugaris – fizinio ugdymo mokytojas;

Asta Matonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ingrida Matulevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Darius Moraza – logopedas;

Giedrė Molytė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danguolė Motiejūnienė – logopedė;

Daiva Nebilevičiūtė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Edita Patinskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vilma Pilkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danutė Piškinaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ramunė Plentienė – logopedė/spec.pedagogė;

Beata Purvinienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vitalija Saltonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Silvija Stočkelienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Tamošaitytė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Reda Žemaitaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” Mokytojų tarybos nuostatai