ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ TARYBA

Tarybos sudėtis

Pirmininkas – Viktorija Juškienė – Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovas;

Nariai:

Ona Aliukonytė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ auklėtojo padėjėja, darbuotojų atstovė;

Ingrida Matulevičienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovė;

Aldona Aponienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovė;

Kęstutis Švedas – tėvų atstovas;

Nijolė Šuliauskienė – tėvų atstovė;

Laimutė Andriuškevičienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė, darbuotojų atstovė;

Rasa Šupšinskaitė – tėvų atstovė;

Beata Purvinienė – Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” auklėtojo padėjėja, darbuotojų atstovė.

Tarybos darbo reglamentas

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ MOKYTOJŲ TARYBA

Tarybos sudėtis

Pirmininkė – Aušra Plytninkaitė, Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” direktorė;

Nariai:

Aldona Aponienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Daiva Benedikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jurgita Čibisovienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Jolita Janulynienė- meninio ugdymo mokytoja;

Viktorija Juškienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jurgita Krasnickaitė-Saulėnienė- direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Genutė Kvedaravičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Andrius Lygnugaris – kūno kultūros mokytojas;

Vilija Gaižauskaitė – meninio ugdymo mokytoja;

Gema Markauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Asta Matonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ingrida Matulevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danguolė Motiejūnienė – logopedė;

Daiva Nebilevičiūtė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Edita Patinskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vilma Pilkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danutė Piškinaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ramunė Plentienė – logopedė/spec.pedagogė;

Ramutė Pociukonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vitalija Saltonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Silvija Stočkelienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Gražina Sviderskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Tamošaitytė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Reda Žemaitaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” Mokytojų tarybos nuostatai