ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ TARYBA

Tarybos sudėtis

Pirmininkas – Raimondas Amšiejus – tėvų atstovas;

Nariai:

Ona Aliukonytė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ auklėtojo padėjėja, darbuotojų atstovė;

Vilma Pilkienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovė;

Ramutė Pociukonienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovė;

Asta Rimašauskienė – tėvų atstovė;

Asta Putonienė – tėvų atstovė;

Vilija Smolskienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ virėja, darbuotojų atstovė;

Silvija Stočkelienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovė;

Danguolė Vasiliauskienė – Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” raštinės administratorė, darbuotojų atstovė.

Tarybos darbo reglamentas

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ MOKYTOJŲ TARYBA

Tarybos sudėtis

Pirmininkė – Aušra Plytninkaitė, Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” direktorė

Nariai:

Aldona Aponienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Daiva Benedikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jolita Janulynienė- meninio ugdymo mokytoja;

Viktorija Juškienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jurgita Krasnickaitė-Saulėnienė- direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Genutė Kvedaravičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Gema Markauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Asta Matonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ingrida Matulevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danguolė Motiejūnienė – logopedė;

Robertas Paliutis – kūno kultūros mokytojas;

Edita Patinskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vilma Pilkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danutė Piškinaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ramutė Pociukonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vitalija Saltonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Silvija Stočkelienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Gražina Sviderskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dalia Šiupienienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Tamošaitytė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Živilė Uscilienė – logopedė;

Virginija Žitkauskienė – meninio ugdymo mokytoja.

Alytaus lopšelio-darželio “Volungėlė” Mokytojų tarybos nuostatai